Etikai kódex

Alapelvünk, hogy vállalkozásunk sikerét kizárólag a vásárlóinkhoz való tisztességes hozzáállással, őszinte kommunikációval érhetjük el. Fő célunk, hogy vásárlóink érdekeit – legfőképpen egészségük védelmét - minden esetben szem előtt tartsuk, még akkor is, ha ezzel bevételkiesést szenvedünk el.

Beszerzési alapelvek

Hazai tulajdonú cégként kötelezzük magunkat arra, hogy minden esetben előnyben részesítjük a magyar illetőségű partnereket, mind alapanyagbeszerzés, mind pedig szolgáltatásigénybevétel esetén. Ettől eltérni csak abban a következő esetekben lehetséges:

  • ha hazai viszonylatban egyáltalán nem találunk, vagy nem találunk minőségben megfelelő termékeket. Példa: bizonyos speciális habanyagok, latex, stb…
  • ha a külföldi partner árazása olyan mértékben alacsonyabb, mint a magyar, hogy annak áthárítása komoly hátrányt okozna vásárlóinknak.
  • ha a magyar partnerrel olyan érdekütközés áll fenn, amely ellehetetleníti az együttműködést.

Amennyiben nem lehetséges magyar vonatkozású partnert találni, úgy törekszünk arra, hogy európai cégekkel kerüljünk partnerségbe. Ezzel nem csak azt az európai gazdaságot erősítjük, melynek mi is részesei vagyunk, de ökológiai lábnyomunkat is csökkentjük.

Szakmai alapelvek

Kollégáink folyamatosan képzik magukat, hogy vásárlóink számára mindig a legpontosabb, legnaprakészebb információkkal tudjanak szolgálni.

Magunkra vállalva kötelezőnek tekintjük, hogy csak olyat állítsunk és tanácsoljunk, ami objektíven igazolható.

Továbbá vásárlóink egészségét és igényeit szem előtt tartva nem hallgatunk el információkat semelyik általunk forgalmazott termékről, járjon ez akár azzal a következménnyel is, hogy meghiúsul az adott vásárlás.

Alapelvnek tekintjük továbbá, hogy szakmai tudásunkat nem tartjuk vissza, azt bárkivel megosztjuk annak érdekében, hogy a hazai szakma fejlődhessen és a vásárlók minél szélesebb köre jusson megbízható információhoz.

Panaszkezelési alapelvek

Minden munkatársunk magára nézve kötelezőnek tekinti azt a hozzáállást, mely szerint a hibát alapvetően magunkban és a termékeinkben keressük.

Ennek megfelelően minden egyes hozzánk érkezett panaszt részletesen kivizsgálunk és a vizsgálat részleteit, végeredményét vásárlóinkkal megosztjuk.

Üzleti partnerekkel kapcsolatos alapelvek

Kötelezzük magunkat, hogy csak és kizárólag olyan partnerekkel dolgozunk együtt, akiknek termékei mellett üzleti, etikai hozzáállásuk is megfelelő.

Fenntarthatósági alapelvek

Munkánk során törekszünk arra, hogy az ökológiai lábnyomunkat csökkentsük. Termékskálánk összeállítása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy vásárlóinknak mindig tudjunk zöld vagy zöldebb alternatívát nyújtani.

Napi munkánk során ügyelünk rá, hogy minél kisebb terhelést gyakoroljunk környezetünkre.

Hogyan tartjuk/tartatjuk be etikai kódexünket?

Amennyiben felmerül, hogy valamely cselekedetünk nem felel meg a saját magunkra kötelezőnek tartott etikai kódexünknek, úgy vezetőségi gyűlést hívunk össze, melyen a tagok elmondhatják véleményüket – ezután pedig szavazás következik.

A szavazáson minden résztvevő szavazata egyenlőnek számít. Az így született végeredményt etikai ügyekben a Matracman Shop minden munkatársa magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szavazásra kerülő etikai ügyekkel kapcsolatos döntéseket lehetőség szerint nyilvánosságra hozzuk, amennyiben az nem sérti harmadik felek érdekeit.

Eddigi döntések etikai ügyekben

  • 2019.07.11. ETK2018/1. – memóriahabos matracok forgalmazása
  • 2019.08.22. ETK2018/2. – dizájnos csomagolóanyagok elhagyása a matracoknál
  • 2019.08.22. ETK2018/3. – pamut belső huzat elhagyása a matracoknál.
  • 2019.08.22. ETK2018/4. – szintetikus latex matracok forgalmazása.
  • 2019.11.28. ETK2018/5. – ez a döntés jelenleg nem nyilvános, mert harmadik felek érdekeit sértheti.

Utolsó módosítás: 2019.06.01.